Informacja dla Rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

Przypominam, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, ze względu na zaplanowane egzaminy ósmoklasisty, 15-17 kwietnia 2019r są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tych dniach w godzinach 7.00-17.00 na terenie szkoły (budynek ul. Batorego 11) odbędą się zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas młodszych.

Jednakże z uwagi na prowadzony strajk i bardzo małą grupę nauczycieli oddelegowanych do pracy w świetlicy szkolnej zwracam się z prośbą o skorzystanie z zajęć opiekuńczych tylko w sytuacjach wyjątkowych.

Tego dnia dzieci przebywające na zajęciach opiekuńczych będą miały możliwość skorzystania z obiadu. Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie szkoły.

Z poważaniem

Irena Małyszczuk