X Powiatowy Konkurs Poetycki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2018

Eliminacje szkolne:  dla klas I-III

8 października  w SP 2 - godzinę i salę przekażą dzieciom wych. Klas

REGULAMIN

 

I. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Współorganizatorzy: Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego,

 Powiat Wołomiński

Patronat: Starosta Wołomiński

II. Cele

  1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana  Twardowskiego
  2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
  3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego

III. Grupy wiekowe

  • uczniów szkół podstawowych (klasy 0 - III)
  • uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI)
  • uczniów szkół podstawowych (klasy VII - VIII) i gimnazjalistów

IV. Kategorie konkursu:

  1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
  2. Poezja śpiewana indywidualne lub zespołowe wykonanie wybranego utworu:

-       z akompaniamentem (płyta CD, instrumenty własne - zespół do 6 osób)

-       a`capella.

V. Przebieg konkursu:

Eliminacje szkolne:  dla klas I-III

8 października  w SP 2 - godzinę i salę przekażą dzieciom wych. Klas


 ELIMINACJE GMINNE 

16 października 2018 r godz.11.00 w sali MOK

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

FINAŁ KONKURSU w dniu  23.10.2018 r. o godz. 11:00 w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro)

      zapraszamy do udziału w konkursie

                                                               Ewa Kosierkiewicz i Jolanta Gut