Informacja dotycząca obiadów – budynek szkoły podstawowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2017

Szanowni Rodzice!

Obiady w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Batorego 11 dla chętnych uczniów klas 0-VI ( oprócz VIa i VIb) wydawane będą od 5.09.2017r ( wtorek) , jeśli wpłata nastąpiła do 1.09.2017r.

Cena obiadu wynosi 5zł ( 1zł – zupa, 4zł – drugie danie).

Opłaty przyjmowane są w kasie szkoły ( budynek SP, wpłaty gotówkowe) lub w wersji elektronicznejna rachunek:


27 1030 1016 0000 0000 9290 3028

Jednocześnie przypominamy, że:
-opłaty za obiady można dokonywać na miesiąc przed żądanym terminem, ale nie później niż 2 dni przed dniem, w którym dziecko ma skorzystać z posiłku,

-opłata elektroniczna powinna być dokonana do 24 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie miało wykupione obiady (np. do 24 października opłata za listopad),

-odpisy obiadów (rezygnację z posiłku) należy zgłosić osobiście
lub telefonicznie (22 781 60 66) do wychowawcy świetlicy do godziny 9:00 dnia poprzedzającego  nieobecność ucznia na posiłku lub w wyjątkowych sytuacjach (np.: choroba dziecka) w poniedziałki i pierwsze dni po dniach wolnych do godziny 8:00. W pozostałe dni odpis zgłoszony rano - będzie możliwy pod warunkiem sprzedania  obiadu innemu chętnemu dziecku

OBIADY  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

LICZBA DNI W OKRESIE IX-XII 2017
Wrzesień  - 19 dni

Październik – 22 dni   

Listopad - 21 dni
Grudzień - 16 dni  lub  19 dni (27,28,29-XII-2017 dni wolne od zajęć dyd.-wych -opieka na świetlicy)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie obiad

    obiad