Matematyczny konkurs multimedialny „Matematyka wokół nas”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2018

Regulamin szkolnego multimedialnego konkursu matematycznego „Matematyka wokół nas”

Organizator Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach. Przewodniczący Komisji Konkursowej: Agnieszka Borysiewicz-Rzewuska.

Cele konkursu:
● Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań matematycznych
● Rozbudzanie twórczego myślenia i wrażliwości estetycznej
● Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów
● Popularyzacja matematyki, informatyki
● Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy 
● Stworzenie możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych działów matematyki
● Wykorzystanie narzędzi informatycznych do przedstawiania problemów matematycznych.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowana w programie PowerPoint z pakietu Microsoft Office prezentacja multimedialna jednego z tematów obejmujących treści matematyczne.

Przykłady tematów: Kl.IV -V
Symetria w otoczeniu człowieka
Podzielność liczb
Prędkość, droga, czas
Liczby olbrzymy i liczby liliputy
Liczby bliźniacze, liczby doskonałe, liczby pierwsze

Kl.VI
Ciąg Fibonacciego
Zastosowanie liczby Pi

Kl.VII
CIĄGI I SZEREGI - czyli … stąd do nieskończoności!


Przebieg i forma konkursu
W konkursie może wziąć udział dowolna ilość uczniów klas IV - VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Szkolna komisja konkursowa oceni zgłoszone prace i wytypuje po jednej najlepszej pracy z każdego poziomu. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Termin przesyłania prac do 7 maja 2018 na adres Agnieszka.Borysiewicz-Rzewuska@sp2zabki.pl lub osobiście na płytce do nauczyciela uczącego matematyki.

Kryteria oceniania
Komisja oceniająca będzie stosowała następujące kryteria:
● zgodność z tematem,
● walory estetyczne, edukacyjne,
● pomysłowość, oryginalność,
● spójność i przejrzystość merytoryczna,
● funkcjonalność,
● nowatorstwo pomysłu.

Prace konkursowe muszą być oryginalne i nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi.

                                                                                                                                                              A.Borysiewicz-Rzewuska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie