II miejsce w konkursie filmowy Zrób-My-Nasz-Film pod hasłem „HISTORIE ZAPISANE W OBRAZIE”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2018
II miejsce w konkursie Zrób-My Nasz-Film
pod hasłem „Historie zapisane w obrazie”, dla pracy konkursowej "Zabytki Ząbek".
W dniu 15 marca br. odbyło się uroczyste rozdanie nagród w czasie konferencji "Edukacja medialna w placówkach oświatowych i kultury", która odbędzie się w siedzibie OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73 w Warszawie.
 
Uczennice klasy 4E:
Sobieska Kamila,
Krawczyk Zofia,
wraz z opiekunem konkursu p. Pawłem Brzozowskim,
 
odebrali nagrodę za II miejsce za pracą konkursową pod tytułem "Zabytki Ząbek".
 
Jury konkursu doceniło film za:
 • autorski wybór i wyczerpujące przedstawienie zabytków Ząbek, za zaangażowanie autorek i pokazanie emocjonalnego związku z tym miejscem;
 • budowanie więzi międzypokoleniowej przez zaproszenie do udziału w filmie starszych mieszkańców Ząbek, spontaniczne i ciekawe zaproszenie do udziału w filmie starszych mieszkańców Ząbek, spontanicznie i ciekawie opowiadających o historii i współczesności podwarszawskiej miejscowości.

Gratulujemu i życzymy dalszych sukcesów filmowych!

 
KONKURS
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego
Zrób-My Nasz-Film pod hasłem
„Historie zapisane w obrazie”

CELE KONKURSU

Główne cele Konkursu:
1.    Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu, który przedstawia ciekawe historie związane z ludźmi, miejscami w których żyją, wydarzeniami, które miały miejsce w środowisku lokalnym, bliskim szkole.
2.    Rozwinięcie umiejętności uczniów do pracy w projekcie z zastosowaniem nowych technologii i urządzeń multimedialnych.
3.    Zachęcenie uczestników Konkursu do aktywności twórczej w realizacji opowieści filmowej i własnej interpretacji poznanej historii.
   
ZAKRES I TEMAT KONKURSU
1.    Konkurs Zrób-My Nasz-Film „Historie zapisane w obrazie” obejmuje dwie kategorie:
1)    dla szkół podstawowych, pod hasłem „Opowiedz to sam
2)    dla szkół ponadpodstawowych „Historie dalekie i bliskie
2.    Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o znane i nieznanie historie związane z miejscem i ludźmi znajdującymi się w środowisku lokalnym, bliskim szkole, w dzielnicy, miejscowości, regionie, czyli w tzw. „małych ojczyznach”.
3.    Podstawą dla przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno historie pozyskane w środowisku, jak też prywatne – opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Na przykład dotyczące wybranych miejsc znanych społeczności szkolnej lub zapomnianych przez współczesnych, historie obiektów, zdarzenia z przeszłości.
   
ZADANIE KONKURSOWE:
1.    Uczestnicy Konkursu przygotowują jedną pracę konkursową, której czas projekcji nie przekracza 10 minut i nie jest krótszy niż 5 minut.
2.    Szkoła może zgłosić do Konkursu tylko jeden film.
3.    Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD / pendrive / karcie SD, w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player, lub innymi, np. QuickTime lub iTunes. Akceptowane formaty pliku to avi, mov i mp4.
4.    Uczestnicy mogą wykonać film za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo, a następnie zmontować go. Film powinien zawierać stronę tytułową oraz napisy końcowe, zawierające informacje o twórcach filmu.
5.    Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
6.    Utwór muzyczny wykorzystany w pracy konkursowej:
a.    może być własny i samodzielnie nagrany przez uczniów;
b.   wykorzystany za zgodą instytucji lub autora (-ów), którzy posiadają do niego autorskie prawa majątkowe;
c.    pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych,
d.   udostępniony na zasadzie wolnych licencji (np. Creative Commons).
7.    W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez uczestników zgody oraz dołączenie do Karty zgłoszenia pracy w Konkursie oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiadają. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników Konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.
 
PRACA JURY KONKURSU:
1.    Do oceny wykonanych i dostarczonych filmów zostanie powołane Jury Konkursu.
2.    Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem Konkursu, walory informacyjne i promocyjne, pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.
3.    Ocena prac nastąpi w lutym 2018 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi 28 lutego 2018 roku, na stronie internetowej Konkursu.
4.    Termin wręczenia nagród zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora i stronie Konkursu oraz za pomocą korespondencji elektronicznej.
5.    Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
6.    Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie będą oceniane.
7.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 
NAGRODY:
1.    Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii) zostaną uhonorowane nagrodami.
2.    Nagrody główne w Konkursie Zrób-My Nasz-Film, zostaną przekazane na rzecz reprezentowanej przez laureatów Szkoły.
3.    Przewidziane są także upominki dla uczestników grupy wykonującej najwyżej ocenioną pracę konkursową.
 

Za: autorski wybór i wyczerpujące przedstawienie zabytków Ząbek, za zaangażowanieautorek i pokazanie ich emocjonalnego związku z tym miejscem; budowanie więzi międzypokoleniowej przez zaproszenie do udziału w filmiestarszych mieszkańców Ząbek, spontanicznie i ciekawie opowiadających o historiii współczesności podwarszawskiej miejscowości.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Konkurs filmowy-plakat

  Konkurs filmowy-plakat

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie