Opłaty za obiady - budynek przy ul. Batorego 11

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obiady od 5 września 2018r.

sala nr 64 - odwoływanie obiadów - tel. 571444958

SZANOWNI RODZICE!


Informacja dotycząca obiadów - budynek szkoły podstawowej

Obiady w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Batorego 11 dla chętnych uczniów klas 0-VI ( oprócz VIa, VId i VIe) 
Cena obiadu wynosi 5zł ( 1zł - zupa, 4zł - drugie danie). 
Opłaty przyjmowane są w kasie szkoły ( budynek SP, wpłaty gotówkowe) lub w wersji elektronicznej na rachunek: 


27 1030 1016 0000 0000 9290 3028
  
Jednocześnie przypominamy, że:
-opłaty za obiady można dokonywać na miesiąc przed żądanym terminem, ale nie później niż 2 dni przed dniem, w którym dziecko ma skorzystać z posiłku,

-opłata elektroniczna powinna być dokonana do 24 dnia każdego miesiącapoprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie miało wykupione obiady (np. do 24 października opłata za listopad),

-odpisy obiadów (rezygnację z posiłku) należy zgłosić osobiście 
lub telefonicznie (571444958) do wychowawcy świetlicy do godziny 9:00 dnia poprzedzającego  nieobecność ucznia na posiłku lub w wyjątkowych sytuacjach (np.: choroba dziecka) w poniedziałki i pierwsze dni po dniach wolnych do godziny 8:00. W pozostałe dni odpis zgłoszony rano - będzie możliwy pod warunkiem sprzedania  obiadu innemu chętnemu dziecku

OBIADY  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
LICZBA DNI:

Wrzesień – 18 dni (obiady wydawane od 5 września)