Szkolny Konkurs „Bądź bezpieczny w Internecie."

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 1- 7 i gimnazjum do udziału w szkolnym konkursie

"Bądź bezpieczny w Internecie"

Wykonaj plakat tematyczny - klasy 1-4 lub prezentację multimedialną -klasy 5-7 i gimnazjum.

Termin oddania prac: 10 stycznia 2018r.

 

Regulamin szkolnego konkursu Bądź bezpieczny w Internecie." 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach 

 • Konkurs realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego  Konkursu dla szkół „MULTIMEDIALNA SZKOŁA – NOWOCZESNA EDUKACJA”. 

 • Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej. 

 CELE KONKURSU: 

 • budzenie świadomości uczniów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w Internecie  

 • zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Sieci  

 • uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim zmożliwymi konsekwencjami, zarówno dla ofiar, jak i sprawców 

 • kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu 

 • budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum. 

 • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  

 • formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności 

 • rozwijanie umiejętności informatycznych dotyczących pracy zaplikacjami do tworzenia prezentacji multimedialnych. 

 ZASADY KONKURSU: 

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej  oraz  klasy II i III gimnazjum 

 • Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

 • Termin konkursu: 1grudnia 2017r. do 10 stycznia 2018r. 

 • Każda praca powinna opatrzona formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 • Tematyka: ”Bądź bezpieczny w Internecie” 

 • Kategorie wiekowe 

 • Klas I – IV  PLAKAT promujący hasło: „Bądź bezpieczny wInternecie”. 

Prace plastyczne- technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, collage). Maksymalny format prac A2 

Prace komputerowe -  zapisane jako plik *.jpg  

 •  Klasy V – VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

Prace komputerowe – Format zapisanych plików prezentacji: *.ppt*.pps, *.pptx, *.ppsx, *.odpPrezentacja multimedialna max. 15 slajdów.  

 Prace konkursowe składamy do nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych w terminie  do 10 stycznia 2018 roku. /może  wysłany na maila nauczyciela uczącego lub przyniesiony na pendrivie/. W nazwie projektu powinno być imię, nazwisko i klasa ucznia. 

 • Uczniowie biorący udział w Konkursie mogą zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową. 

 WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU, NAGRODY 

 • Rozstrzygnięcia konkursu dokona po 10 stycznia 2018 r. komisja konkursowa.  

 • Kryteriami oceny prac będą zgodność z tematyką, a także pomysłowośćoryginalność samodzielnośćPrace zostaną nagrodzone kategoriach wiekowych 

 • Klasy 1-2 

 • Klasy 3-4 

 • Klasy 5-6 

 • Klasy 7 i gimnazjum 

 • Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna. 

 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły. 

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a ich prace zostaną zaprezentowane w Dniu Bezpiecznego Internetu /luty 2018/. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 •  Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jego wykorzystanie przez organizatorów do promocji konkursu  

 • Administratorem danych w stosunku do danych osobowych uczestników konkursu „Bądź bezpieczny w sieci” oraz rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych udzielających zgody i podpisujących formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie